31.5.20

Kaks ettvõtmist taas seljataga

Ehkki selle hooaja algust mõjutab suuresti ka hiljuti möödunud haiguspuhang, on siiski kevadele kavandatud üritused teoks saanud. 23. mail kogunesime Kalamaja lasketiiru, kus igaüks sai oma kätt harjutada ja endale teadvustada, milliseid vigu ta laskmisel teha võib. Kellel kulus padruneid rohkem, kellel vähem, kellel olid laskerajale minnes taskud paukudest pungil või kes käis neid autost juurde toomas, pole oluline. Peaasi, et sai eelseisvaks sokujahiks treenida. Päev läks igati korda ja osalised rahul.

Kokku sai lepitud, et need, kellel paugud lastud, seisavad päikese kätte, kellel tuleandmine veel ees, hoiavad vilusse

Tead, mulle tuli hasart peale. Ole hea, laena mõned padrunid, mul lõppesid omad enne otsa kui märklaud ette sõita jõudis


Aga vaatamata riigis kehtivatele piirangutele tuli maha pidada ka iga-aastane üldkoosolek. Seekord hoopis teisti kui tavaliselt, nimelt Kärla pargis laululava ees. Meil oli lisaks kõigele muudele arutuse alla tulevatele päevakorrapunktidele ka valimiste aasta. Lõppemas olid nii seltsi esimehe, juhatuse kui ka revisjonikomisjoni volitused. Ehkki soovijaid nendele postisioonidele oli rohkesti, lahenes ametipostide jaotamine demokraatlikult ja rahumeelselt nagu meil alati kombeks on. Seega, osaliselt uued, osaliselt ka vanad pealikud ja kontrollid paigas ning andmebaas saab muudetud niipea kui kinnitatud protokoll blogipidajani jõuab.
Igati tore oli üksteist näha ja silmast-silma vestelda. Ehkki aeg nõudis mõningase pikivahe hoidmist inimeste vahel.

2+2 reegel ei valmistanud jahimeestele mitte mingit peavalu, sest kütiliinil oleme harjunud hoidma kinni 50+50 reeglist

Ikka leidub teemasid, mida enne sokuhooaja algust arutada eelmise jahiaasta parima trofeekütiga

Niipea kui saadi teada, et sel hooajal on meil juba kaks metssiga kütitud, tekkis lubade taolejatest otsekohe järjekord
Fotod: Kristel Hani

Sokujahi algus on kohe käes ja neile teadmiseks, kes koosolekule ei jõudnud, et sokulube antakse esialgu välja igale soovijale ja enne sügiseste suurte ühisjahtide algust tehakse toimunust kokkuvõte. Siis selgub saavutatud tulemist, kuidas edasi. Nagu eelmiselgi hooajal, tuleb ka seekord viia kõik sarved hindamisele, olgu nad siis medalistid või kõige äbarikumad karvapulgad.

UUTE KOHTUMISTENI JÄRGMISTEL ÜHISÜRITUSTEL!

16.5.20

Juhatuselt kaks olulist teadaannet

Kuna paljudel meist on laskekatse kehtivus aegumas või juba aegunud, siis on meie jahimeeste jaoks Kalamaja lasketiir broneeritud 23. mail kella 10-12. Kinni tuleb pidada hetkel kehtivatest reeglitsest hoida üksteisest eraldi.

Samas on meil otsustada olulisi asju, mis on üldkoosoleku ainupädevuses. Et need ära otsustada, koguneme Kärla parki laululava juurde 30. mail kell 12. Seal on meil võimalik oma üritus läbi viia vastavalt praegu kehtivale korrale. Endiselt võib volitada teist seltsi liiget ennast esindama juhul kui ise tõesti tulla ei saa.

Kuna kehtivad reeglid võivad muutuda ja piirangud lõdveneda, võib ka meie koosoleku korraldus tulla teistsugune. Selleks jälgi blogi, sest siin anname olukorra muutumisest otsekohe teada.

Tule kohale, asjad on vaja ära otsustada!
Foto: Toivo Vaik

KOHTUME TIIRUS JA KOOSOLEKUL!