21.5.18

Laskekatse

Enamusel meist tuleb sel aastal tiirus laskekatse teha. Eks igaüks valib, millal talle seal käimine kõige paremini sobib. Sven Mägi sai aga meie omade jaoks eri ajaga kokkuleppe. Seega on teada anda, et ...

Suuruluki laskekatse sooritamiseks on Kärla JS broneeritud aeg 02.06.2018 kell 12.00

Kui sinna tabad ka, kuhu sihid, siis on kõik hästi


Foto: Toivo Vaik

18.5.18

Seltsi üldkoosolek

Kärla JS juhatus kutsub kokku seltsi üldkoosoleku, mille korraldame vastavalt meie Kodukorras kokkulepitule 25.05.2018 algusega kell 19.00 Kõrkküla seltsimajas.

Päevakord:

1. 2017. majandusaasta aruande ja tegevusaruande esitamine juhatuse poolt. 2017 majandusaasta aruanne lisatud igale liikmele saadetud e-kutse manusena
2. Revisjonikomisjoni hinnang 2017. majandusaasta aruandele ja juhatuse tööle
3. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, (mittekinnitamine)
4. Uute liikmete vastuvõtmine (mitte vastuvõtmine) 
5. 2018. aasta plaanid ja tegevused
6. Muud küsimused

NB!  Kui sa ise ei saa koosolekust osa võtta mingitel põhjustel, ole palun hea ja volita oma jahikaaslast ennast esindama!  Volitusena oleme arvestanud ka e-kirja, millelt on üheselt arusaadav, keda te olete volitanud, samuti peab see paber olema välja prinditud ja füüsiliselt koosoleku alguseks ka kohal. Kehtivad nii käsitsi kirjutatud kui digiallkirjastatud volikirjad.

Koosolekuid on peetud ka püstijalu, ent sel korral kõigile istekohad tagatud. 
Foto: Kristel Hani

7.5.18

Jahimeeste talgupäevast

See on siis nüüd tehtud. Sai nauditud seltskonda, ilusat ilma ja loodust ning möödaminnes ka veidike töötatud. Kõik klappis.
Eesti Vabariigi seadusandlus näeb ette, et ükskõik, mis ulukitega metsas toimub, selle eest vastutab jahimees. Olgu siis loomi liiga vähe või palju, olgu nad haiged või terved, on nad silmailuks või teevad kellelegi kahju. Kõige eest seisku jahimees, vastutasuks annab riik õiguse oma jahipiirkonnas jahti pidada.

Sel aastal juhtus nii, et põdrad olid rüüstanud ühte meie jahipiirkonnas olevat männinoorendikku. RMK-ga saadi kokkulepe, et ostame uued taimed ja istutame need kannatada saanud langile maha. Taimed tarnis ja tööriistad andis kasutada maaomanik. Seltsi juhatuse üleskutsele tulla metsa istutama reageerisid 33 täisealist, 2 last ja 1 koer. Seega läks töö ludinal ja nüüd jääb vaid loota põtrade mõistlikkusele, et nad jahimeeste poolt istutatud metsa enam ei räsiks.

Rõõmsaid hetki sellest päevast jäädvustas Kristel Hani. Kaunist suve nautimist kõikidele jahimeestele ja nende peredele!

Taimed saabusid kohale. Olav Etverk viis läbi näitliku õppuse, et kõik metsaistutamisega ikka korralikult hakkama saaksid

"Tähelepanu, see siin on männitaim!"

Selliselt töötab metsaistutamise "masin"

Kohale saabunud rahvas võttis õppetundi väga tõsiselt ja ...

...seejärel hargneti raielangi servale

Selliselt siis töö käima läks ...

... kuni selgus, et kõik kavandatu saigi teoks.

2.5.18

Teade Saare Ulukilt

Saare Ulukis toimub maikuus metssigade vastuvõtt  esmaspäevast reedeni, ette helistamise teel. Kui jahimees on saanud laborilt SAK negatiivse proovivastuse kätte (üldjuhul tööpäeva lõpuks) ja soovib ulukit tuua Saare Ulukisse, siis võtab ta telefoni teel ühendust vastuvõtjaga, kes siis tuleb hommikul vastavalt kokkulepitule kohale. Vastuvõtja telefon on endiselt 53009177.


Olid ajad. Just selline nägi välja üks kütitud metssiga, kes seekord pildil koos õnneliku kütiga.
Foto: Greta Vaik