25.11.19

Jahihooaeg teises pooles, aga loomi metsas jätkub ...

Kui meie blogi külastajad võivad jahipiltidest järeldada, et oleme oma metsad tühjaks küttinud, siis tegelikkus on midagi muud. Rajakaamerad aga ei valeta, sest kütime täpselt nii palju, et metsloomade optimaalne arvukus oleks tagatud. Seda selliselt, et ulukid metsaomanikele või põllupidajatele suuri kahjustusi ei tekita.
Hetkel on metssea populatsioon madalseisus ja sellest saavad rõõmu tunda kõik maaomanikud. Lisaks valimata küttimisele kohustuslikus korras on selle töö aidanud ära teha ka seakatk. Millal taud lõplikult taandub, pole teada.

Järgnevad kaadrid, mis siinkohal esitletud saavad, pärinevad Arne Saagpaku ja Sven Mägi rajakaameratest.

KINDEL VÄRK, ET NÄEME LAUPÄEVAL JAHIL!

23.11.19

Ühisjahiga jõuame novembri viimasesse

Nii see tõepoolest on, aeg muudkui kerib jõulupühade poole. Järgmiseks ühisjahiks koguneme Hirvele 30.novembril kell 9. Jahti juhib Jürgen Tamm. Tema koostab ka hiilimisjahi nimekirja. Hiilimisest lasta endiselt hirvelehmad-vasikad ja metssead. Kuna seekord jäid jahijuhataja poolt lubatud "kommid" metsa, siis esitletakse neid uuesti järgmisel jahipäeval. Mis aga ei luba neid "nokkida" hiilimisjahist.

Mis puutub tänasesse jahti, siis läks see valiklaskmisele omaselt. Maha jäid kolm hirve, kas lehma ja üks vasikas. Laseme aga nüüd pildimaterjalil kui kõige ehedamal tõestusel enda eest rääkida.

Rain Mesila tõestas veelkord, et ei saanud eelmises loos ilmaasjata kiita. Mees ilmus hommikusele kogunemisele koos enda kütitud hirvelehmaga
Foto: Neeme Õige

Olav Etverk valis endale välja spetsiaalse varitsuskoha. Imestas veel selle üle, miks teised ka riburada nagu kurepojad tema sabas sinna sõitsid. Peale seda kui "kured" olid muudes suundades laiali saadetud, saigi endale saak tehtud.
Foto: Toivo Vaik

Viimase aju lõppedes käis veel üks pauk. Looma otsekohe maha ei jäänud ja appi tuli kutsuda kõikvõimas Terri. Ehkki tubli koer oli algul õlgu kehitanud, et mida temast tahetakse, ometi tõmbas ta äkki ninaga osoonirikast õhku ja tormas metsa.

Arne Saagpakk arvas, et ilma koerata ta kütitud looma vaevalt leidnud oleks. Näha polnud verepiiskagi enne kui seal, kus saak lamas. 
Foto: Jürgen Tamm

Jahipäev lõppes hundijälje jäädvustamisega Neeme Õige poolt. Selleks, et veenda jahikaaslasi ja kogu loodusest-jahindusest huvitatud blogijälgijaid meie metsaulukite liigirohkuses.

Hundijälg? Kus see siin pildil on?

AGA KOHTUME JUBA 14 TUNDI VÄHEM KUI NÄDALA PÄRAST!

17.11.19

Põtrade laskekohustus täidetud

Eilsel jahipäeval langes saagiks viimane kohustuslik põder ehk siis kokku kümne põdra küttimisega oleme maha saanud. Mida ei saa aga öelda punahirvede kohta, sest neid tuleb küttida kokku sada isendit. Seega, tuleb edasi minna, oleme nendega kusagil kahe kolmandiku peal alles.
Siiski on looduses märgata ulukite arvukuse normaliseerumist, sest ega sadade kaupa küttimine ju tagajärjeta jää.
Aga punahirvede küttimine jätkub. Uueks jahiks koguneme 23.novembril kell 9. Kes soovib teha varahommikust hiilimist, siis võtku ühendust Aarne Mesilaga, kes juhib järgmist jahipäeva.
Hiilimisest on küttida hirvelehmad ja -vasikad ning metssead. Ajujahi ajaks lubab juhataja ka mõne "kommi" välja panna. Et huvi jahile tulla suurem oleks.

Selle hooaja viimase kohustusliku põdra küttis Peep Kuus. Mees, kes tühja ei pauguta ja iga ta lasu järel on saak ette näidata.
Foto: Toivo Vaik

Rain Mesila on üks kõvematest noorema põlvkonna küttidest. Sedakorda saagiks hirvelehm.
Foto: Jürgen Tamm

Mida rohkem läheneb aeg hooaja lõpu poole, seda enam tuleb teha valiklaskmist. Loodame, et see meie tublisid kütte ei heiduta ja kohal ollakse endise entusiasmiga. Ikka selleks, et meile ette antud kohustused täita.

KOHTUME JAHIL!

10.11.19

Uus jaht tuleb 16.novembril

Eelmine jahipäev läks pisut lörri, ent päris ilma saagita siiski ei jäädud. Põdravasika küttis Teet Vakrõõm. Kuid kus on kirjas, et iga jahipäev peab koormate viisi saaki andma?

Päev oli siiski tore, saaklooma jälgi ajavate koerte kadumine tundideks kilomeetrite kaugusele ja nende äratoomine oli omamoodi seiklus. Neile, kes ootasid, möödusid tunnid vanu jahilugusid meelde tuletades. Mida aeg edasi, seda vahvamaks need lähevad.

Mäletate, kuidas vana Eedu teda ründava metslooma eest suure kisaga põgenes. Mis sest, et hiljem nähti tegu olevat paanikasse läinud metskitsega ... hirmul on läbi aegade suured silmad olnud.
 Foto: Kristel Hani

Kuid ega järgmine jahipäev sellepärast tulemata jää. Me koguneme kell 9. Seekord on meil külas meie metsades varasemalt suuri tegusid teinud Arukuuse Boss, kes lubas kaasa võtta oma peremehe Jüri Mureli

Ka järgmisel korral juhib jahti Jürgen Tamm. Hommikusel hiilimisjahil on küttimiseks üks põdrapull, üks põdravasikas, hirvelehmad ja -vasikad ning metssead. Muud tingimused samad nagu eelmiselgi korral ja kui keegi vajab lisainfot, siis jagab seda jahijuhataja.

NÄEME JAHIPÄEVA HOMMIKUL!

6.11.19

Lisainfot 9. novembri jahi kohta

Nädala jooksul on selgunud, et meil on oodata külla tublisid jahikoeri koos oma peremeestega. Abiks kindlasti, nagu eelnevate koerajahtide kogemus näidanud on.

Veel on teada anda, et lisaks põdralehmale jätame hiilimisest küttimata ka hirvepulli. Las nemad elavad edasi. Pullide puhul mängib rolli see, et nende küttimismaht üldises proportsioonis on juba kaugelt ületatud.

Seega on lasta üks põdrapull, üks põdravasikas, hirvelehmad, hirvevasikad ja metssead.

Põdrapulli puhul järgime ka meil kokkulepitud sarve-reeglit ja kui kellelgi on jahikülaline kaasas, siis palume enne metsa minekut teha talle meie reeglid selgeks.

Jahti juhatab Jürgen Tamm. Kui on küsimusi, võib alati tema poole pöörduda.

Ilmajaam on üheksandaks novembriks lubanud selget jahiilma
Foto: Kristel Hani

KOHTUME JAHIL!

2.11.19

Ka novembri esimene jaht õnnestus

Algatuseks üks reedeõhtune pilt, mis kutsus esile nostalgilisi sügismõtteid. Ka hirmu, et laupäevane jaht võib ilma nahka minna. Nagu vanarahvas ütleb, et Noa laev on taevas ja see pidavat järgmise päeva halba ilma ennustama.

Foto: Kristel Hani

Aga ega päev polnud midagi hull, väikese vihmasabina saime vaid viimase aju ajal, muus osas päeva põis pidas. Kuigi esimeses ajus oli paugutamist üksjagu, jäi maha vaid metssiga, kellele andis täpse käe paugu Kaljo Lihulinn.

Kütt peab oma tabatud ulukit austama, sellega kindlustab ta endale saagi ka tulevikus
Foto: Arne Saagpakk

Põtra meil täna näha ei õnnestutnud, seevastu on hirved talveootuses suurtesse karjadesse kogunenud ning seetõttu tundub, nagu oleks neid aina rohkem ja rohkem. Kui sulle jookseb ikka täiskiirusel peale kümne-viieteistpealine hirvekari, ega siis sageli annagi midagi suurt teha. Hea kui neist ükski küttida õnnestub. Hirveliseks tegid oma käed täna Aarne Mesila ja Tiit Mägi. Kahe peale kokku õnnestus neil samast ajust tabada kolme hirve.

Andis ikka tirida! Vähe sellest, peab veel ka kolmanda järele minema.
Foto: Arne Saagpakk

Aga hirvi on meil maas alles kuuekümne ringis, seega jätkama peab, sest etteantud kohustuse täitmiseni on veel üksjagu maad minna. Uueks jahiks koguneme 9.novembril kell 9. Ka seekord juhib jahti Jürgen Tamm. Kel kavatsus minna varahommikust hiilimisjahti tegema, peab eelnevalt tema koostatavasse nimekirja saama. Tuletame siinkohal meelde, et põtradest kütime pulli ja vasikat, lehmal laseme minna. Nii põdra- kui hirvepullide sarve-reeglid endised. Kui uluk maas, siis tuleb sellest otsekohe jahijuhatajat teavitada.

Olgu innustamiseks siinkohal pilt täpse käega kütist, kes ei jõudnud veel metsast välja minnagi kui leidis oma pildi koos jahikaaslaste tunnustusega juba internetiavarusest.
Foto: Kristel Hani

KOHTUME JAHIL!