Seltsist

Kärla Jahimeeste Selts on loodud umbes poolsada aastat tagasi, praegu mittetulundusühingu vormis. Seltsis on 64 tegevliiget ja üks auliige. Seltsi 15800 hektari suuruse jahipiirkonna moodustavad enamuses Lääne-Saare vallas asuvad maad, aga on ka väheke maad Kihelkonna vallas.

Seltsi peamine tegevusala on jahimajanduse korraldamine Kärla jahipiirkonnas. Tegeleme ulukite arvukuse piiramise, söödapõldude, söötmiskohtade ja -platside ning soolakute rajamise, ulukikahjustuste ärahoidmise ning ulukipopulatsiooni uuringute tarbeks teadusliku materjali kogumisega.

Seltsi kodukorras on klausel, et uute seltsi liikmete vastuvõtmise eelduseks on registrijärgne elamine ja/või kinnisvara omamine jahipiirkonna maa-alal. Oma liikmeskonda ei soovi me kasvada üle 65, sest jahipiirkonna suurus enamat ei võimalda.

Kärla jahipiirkonna kasutusluba on Keskkonnaameti korraldusega 14.12.2012 nr HLS 1-15/482 pikendatud kuni 29.06.2023.

Jahimeeste seltsi tegevust juhib viieliikmeline juhatus. Kärla Jahimeeste Selts on jahimeeste katusorganisatsioonide Saarte Jahimeeste Seltsi ja Eesti Jahimeeste Seltsi liige.


Talvepilt detsembrist 2010