Maa-ala

Keskkonnaministri määrusest 18.07.2011:

 § 10.  Kärla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kärla jahipiirkonna pindala on 15 850 hektarit.
[RT I, 15.07.2011, 3 - jõust. 18.07.2011]
(2) Kärla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:


Kärla jahipiirkonna piir läheb Karujärve külast (Karujärve II bussipeatusest) mööda Kärla–Karujärve maanteed Karujärve teeni, jätkudes mööda Karujärve teed Karujärveni; edasi mõttelise sirgjoonena üle Karujärve Kihelkonna metskonna kvartali KH169 kagunurgani, jätkudes mööda Kihelkonna metskonna kvartalite KH169 ja KH168 lõunasihti kvartali KH172 loodenurgani ning mööda kvartali KH172 läänesihti kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Pidula–Üru maanteeni; sealt mööda Pidula–Üru maanteed Kuressaare–Kihelkonna maanteeni; jätkudes mööda Kuressaare–Kihelkonna maanteed Lagenõmme teeni ning mööda Lagenõmme teed Tammiku teeni; teeristist mööda Tammiku teed Viki–Audaku teeni, jätkudes mööda Viki–Audaku teed Liiva–Viidu teeni ning mööda Liiva–Viidu teed Lümanda–Kogula maanteeni; teeristist mööda Lümanda–Kogula maanteed Käesla küla endise külateeni, jätkudes mööda Käesla küla endist külateed Tepu teeni ning mööda Tepu teed Tepu põldudeni; edasi mööda Tepu põldude ida- ja lõunapiiri Läätsa kinnistu piirisihini; seejärel mööda Läätsa kinnistu läänepiiri Tänaku kinnistu kirdenurgani; siitpeale mööda Tänaku ja Saare kinnistu ida- ning Lutre kinnistu loode- ja Tõnu kinnistu loode- ja lõunapiiri Antsu kinnistu loodenurgani; sealt mööda Antsu ja Kokamihkli kinnistu läänepiiri Muha kinnistu põhjanurgani, jätkudes mööda Muha kinnistu loode- ja edelapiiri Põhjasoo–Haavasoo teeni; siis mööda Põhjasoo–Haavasoo teed Põlenu kinnistu lõunapiirini; seejärel mööda Põlenu, Reediku, Liivametsa ja Liiva kinnistu lõunapiiri Annuniidu kinnistu loodenurgani; sealt mööda Annuniidu kinnistu läänepiiri Toome teeni, jätkudes mööda Toome teed Suure-Tõllu teeni ning mööda Suure-Tõllu teed Tehumardi–Kogula maanteeni; teeristist mööda Tehumardi–Kogula maanteed Drenaaži teeni; edasi mööda Drenaaži teed Rigo kraavini ning mööda Rigo kraavi Rigo sihini, jätkudes mööda Rigo sihti Pärdi kinnistu edelanurgani; sealt mööda Pärdi ja Upassoo kinnistu lõunapiiri Kaalupi teeni ning mööda Kaalupi teed Tammetõru kinnistu edelanurgani; seejärel mööda Tammetõru ja Liiva kinnistu lõunapiiri Sutre kinnistu läänepiirini; sealt mööda Sutre kinnistu lääne- ja lõunapiiri ning Lutre ja Poolaka kinnistu lõunapiiri Poolaka kinnistu kagunurgani, jätkudes mööda Poolaka kinnistu idapiiri Äbandi talu teeni ning mööda Äbandi talu teed Kiilipõllu kinnistu edelanurgani, jätkudes mööda Kiilipõllu kinnistu lõuna- ja idapiiri Lepiku taluni ning mööda Lepiku talu taluteed Kõrkküla teeni; teeristist mööda Kõrkküla teed Tehumardi–Kogula maanteeni ning mööda Tehumardi–Kogula maanteed Kihelkonna–Kuressaare maanteeni, jätkudes mööda Kihelkonna–Kuressaare maanteed Oriküla maanteeni ning mööda Oriküla maanteed Kärla–Anijala maanteeni; siis mööda Kärla–Anijala maanteed Kuressaare–Mustjala maanteeni ning mööda Kuressaare–Mustjala maanteed Lihulinna teeni; edasi mööda Lihulinna teed Lihulinna–Karujärve teeni ning mööda Lihulinna–Karujärve teed Karujärve II bussipeatuseni Karujärve külas.

[RT I, 15.07.2011, 3 - jõust. 18.07.2011]


Väljavõte keskkonnaregistri kaardist 12.11.2011
Oktoober 2012: Erametsaomanikud võtsid voli otsustada, kus metsloomi (ehk omanikuta avalikku loodusressurssi) küttida ei tohi: "Looduskaitsealad"