18.5.18

Seltsi üldkoosolek

Kärla JS juhatus kutsub kokku seltsi üldkoosoleku, mille korraldame vastavalt meie Kodukorras kokkulepitule 25.05.2018 algusega kell 19.00 Kõrkküla seltsimajas.

Päevakord:

1. 2017. majandusaasta aruande ja tegevusaruande esitamine juhatuse poolt. 2017 majandusaasta aruanne lisatud igale liikmele saadetud e-kutse manusena
2. Revisjonikomisjoni hinnang 2017. majandusaasta aruandele ja juhatuse tööle
3. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, (mittekinnitamine)
4. Uute liikmete vastuvõtmine (mitte vastuvõtmine) 
5. 2018. aasta plaanid ja tegevused
6. Muud küsimused

NB!  Kui sa ise ei saa koosolekust osa võtta mingitel põhjustel, ole palun hea ja volita oma jahikaaslast ennast esindama!  Volitusena oleme arvestanud ka e-kirja, millelt on üheselt arusaadav, keda te olete volitanud, samuti peab see paber olema välja prinditud ja füüsiliselt koosoleku alguseks ka kohal. Kehtivad nii käsitsi kirjutatud kui digiallkirjastatud volikirjad.

Koosolekuid on peetud ka püstijalu, ent sel korral kõigile istekohad tagatud. 
Foto: Kristel Hani