16.5.20

Juhatuselt kaks olulist teadaannet

Kuna paljudel meist on laskekatse kehtivus aegumas või juba aegunud, siis on meie jahimeeste jaoks Kalamaja lasketiir broneeritud 23. mail kella 10-12. Kinni tuleb pidada hetkel kehtivatest reeglitsest hoida üksteisest eraldi.

Samas on meil otsustada olulisi asju, mis on üldkoosoleku ainupädevuses. Et need ära otsustada, koguneme Kärla parki laululava juurde 30. mail kell 12. Seal on meil võimalik oma üritus läbi viia vastavalt praegu kehtivale korrale. Endiselt võib volitada teist seltsi liiget ennast esindama juhul kui ise tõesti tulla ei saa.

Kuna kehtivad reeglid võivad muutuda ja piirangud lõdveneda, võib ka meie koosoleku korraldus tulla teistsugune. Selleks jälgi blogi, sest siin anname olukorra muutumisest otsekohe teada.

Tule kohale, asjad on vaja ära otsustada!
Foto: Toivo Vaik

KOHTUME TIIRUS JA KOOSOLEKUL!