1.2.21

Ulukite esmakäitluse hoone valmib Euroopa Liidu toel.

Kärla jahimehed on juba pikalt mõlgutanud mõtteid päris ehtsast oma majast, kus oleks kõik tänapäevastele nõuetele vastav kütitud ulukite esmastöötlemise võimalused. Seni oleme toimetanud õuetingimustes varikatuse all. Konkreetsemaks läksid asjad peale seda kui paar aastat tagasi Kärla Jahimeeste Selts omandas Kuuse külas Hirve kinnistu.

Peale hoone projekteerimist ja vallavalitsuselt ehitusloa saamist esitasime PRIA-le taotluse Euroopa maaelu arengu fondist rahalise toetuse saamiseks. Taotlusele saime positiivse vastuse ja töö sai alata.

Mis on meie tegevuse eesmärk? Plaanis on ehitada selline hoone, kus oleksid olemas tänapäevased ruumid ja võimalused, et tagada kõik vajalikuid tingimused, mis hõlmavad ulukite esma- ja järelkäitlust. Meile on oluline, et oleksid olemas tänapäevased sanitaar- ja hügieenivõimalused nii ulukiliha väärindamiseks kui ka jahimeestele endile ning kohalikele nõuetele vastav kanalisastsioonisüsteem. Kindlasti vajame esmatöötluseks ruumi, kus saame kütitud uluki riputada, nahastada ja sinna juurde külmkambri võimalust. Samuti hilisemaks tegevuseks ulukiliha väärindamiseks mõeldud järeltöötlemise ruumi.

 Milline on meie objekt? Hoone on kavandatud ühekorruselise ehitisena, millel on viilkatus.Esimesel korrusel asuvad järeltöötlemise ruum, esik, wc, jahekamber ja esmastöötlemise ruum. Viilkatuse all asub pööning vajaliku inventari hoiustamiseks.


Jaanuarikuu lõpuks olime jõudnud ehitamisega nii kaugele.

Foto: Toivo Vaik