25.2.21

Eriline riigipüha

Kui suurem osa eestimaalastest asutas end peale lipuheiskamist tavalisest pidulikuma kohvilaua taha, et Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamisega alustada, siis grupp Kärla jahimehi otsustas seda päeva teisiti mööda saata. Püüame siinkohal väikese pidiseeria abil seda kirjeldada.

Pidupäeva lipuviiri tõmbasid masti staažikas jahimees Toivo Vaik ja ilmselt viimaseid päevi seltsi liikmekandidaadi tiitlit kandev Aivo Roos. Silmapiiri tagant piiluv päike nägi, et kell on 8.15.

Foto: Kristel Hani

Iga algus on raske, ütleb vanasõna. Kuid seekord oli kõik teisiti, sest juba esimeset plekipaanist hakkas töö kohe ludinal minema.

Fotod: Toivo Vaik

Kuna tööhimulisi jahimehi oli kohale tulnud oodatust rohkem, sai tegevus käima pandud samaaegselt nii maja esi- kui tagaküljel. 

Tagapoole meestel läks asi lahti sellise vilega, et tahes-tahtmata tekkis esipoole omadel võistlushasart

Tagumistel keskjoon ületatud

Mingil ajahetkel läks plekitassijatel tuliseks, nõudmisi kiireks materjali tarnimiseks kõlas nii siit- kui sealtpoolt maja

Hakkab looma ...
Fotod: Kristel Hani ja Arne Saagpakk

Enne viimase pleki ülesminekut otsustati teha ühispilt.

Katusetalgute tegus meeskond vasakult alates: Aivo Roos, Mart Männik, Aarne Mesila, Kristel Hani, Toivo Vaik, Olav Etverk, Jürgen Tamm, Neeme Sinimeri, Priit Kuus, Tiit Kuus ja Arne Saagpakk. Pildimasina taga seisis sel hetkel Bert Aavasalu.

Viimaseks sättimiseks läks vaja tehnika abi
Foto: Kristel Hani


24.veebruar 2021 kell 11.18. Majal on katus peal.
Foto: Toivo Vaik

Kärla Jahimeeste Seltsi ulukite esmakäitluse hoone valmib Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi Euroopa investeeringud maapiirkondadesse toel. Meie tegevustest ja eesmärkidest saab täpsema ülevaate: