6.3.21

Kes metsas liigub, see loodust näeb...

Tihti peetakse jahimeest inimeseks, kes kõnnib ringi laskevalmis relv hakkamas, et ootamatult ette sattunud saaklooma tabada, siis enamikul juhtudel see nii ei ole. On jahipäevad ja on ka looduse nautimise ajad. Tänapäeval on igal mehel taskus mobiiltelefonist pildimasin, mis teeb ootamatute hetkede tabamise hulga lihtsamaks. 

Janis Niit on mees, kes on enamikel ühisjahipäevadel kohal, valib väga hoolega, millist ulukit jahib ja millisel laseb loodusesse jääda. Oma rahuliku meele ja laialdaste loodusalaste teadmistega on ta pälvinud kaaslaste suure poolehoiu. Janis teab, kus loom asub, millist neist on sobilik küttida ja kuidas aju panna just selliselt toimima, et soovitud tagajärg ka saabuks.

Blogi arhiivis on Janisest mõned fotod, aga mees on nii tagasihoidlik, et sobivat pilti andis otsida. Tabatud hetkel on ta pildil just sellist tüüpi sarvedega hirvepulliga, mis kuuluvad esmajärjekorras küttimisele.
Foto blogi pildipangastJanis veedab kogu oma vaba aja maakodus, mis asukohalt on eriti sobilik inimesele, kellele meeldib looduses viibida. Kui jahti ei toimu, jalutab ta metsas niisama ringi, uurib metsloomade jälgi ja kuulab helisid, mis tekitatud ulukite, lindude või tuule poolt. Juhuseid toreda foto saamiseks on sellises keskkonnas piisavalt. Esitleme siinkohal valiku neist piltidest, mida Janis tabanud on.


Tänase pildiseeria lõpetab näide ajastute erinevast suhtumisest eelmiste põlvkondade tegemistesse. Kui kunagi oli maakivisse raiutud rist kõige olulisem vahend maaüksuste tähistamisel ja kupitsa rikkumine oli seadusega karistatav, siis nüüd on ristikivi hunnikus koos teiste omasugustega ootamaks enda järjekorda kivipurustajasse minekul. Rauast maatähised ja GPS on oma töö teinud.

Niisiis, üks väike pildiseeria silmailuks paljude jahisündmuste ja täpsete küttidega fotode vahele. Aga loodus on kaunis ja kuna suurulukite ühisel jahtimisel on oma pooleaastane vaheaeg, siis soovitavad jahimehed kõigile jalutuskäike metsadesse ja te veendute ise, et see maailm on ikka väga imeline.

MINE METSA!