22.3.12

22. märtsi Maalehe lisas me seltsi ühispilt

Lisalehe nimi on Sinu Mets, lehekülgedel 12-13 on ka meiekandi jahimehejuttu.
"Kärla jahimaade viimaste aastate suurim mure – punahirvede rohkus – on jahimeestelt nõudnud otsustavat tegutsemist. Kui avastati esimesed suuremad metsanoorendike kahjustused, oli karta, et hirvede rüüsteretkede alla satuvad ka üksikute metsatalude viljapuuaiad ja põllumaad."
Lisaks hirvejahihooaja kokkuvõttele arutlus ka loomade arvukuse, erametsnike hooletuse, maaomanikega suhete üle ja selgub põhjus, miks me ei saa rannas pardijahti pidada.

Lisaks on teisigi jahijutte ja asjalikku lugemist metsanduse teemadel.

Artikli kaunistuseks on Kristjani pilt viimasest hirvejahist sel hooajal.
Lehes oleva foto leiab ka siit