20.6.12

SUURULUKITE KÜTTIMISKVOODID HOOAJAKS 2012/13

Vaata meie küttimiskvoote ja -tingimusi  

http://www.sjs.ee/page.asp?p=3&il1=0&i=223 

ning ole kursis ka seire- ja uurimismaterjalide kogumisega käesoleval jahihooajal.