14.8.12

Naaritsauudiseid

TEADE

Orienteeruvalt 22. augustil toimub euroopa naaritsa pilootlahtilaskmine ja sellele järgnev raadiojälgimine Saaremaal. Tegevused toimuvad vastavalt Euroopa naaritsa tegevuskava (2010-2014) punktidele 3.5.7 Regulaarse seirekava koostamine ja pilootrakendamine ning 3.5.14 Naaritsate loodusesse laskmine.

Olge siis tähelepanelikud jahikoertega looduses viibides. Kuna loodusesse lahtilastud euroopa naaritsad ei ole eriti inimpelglikud, võib juhtuda, et naaritsad satuvad ka elamute lähedale ja õuedele. Võimalusel teavitage sellest ka oma jahipiirkonna metsataludes elavaid inimesi. Koduõuele sattunud või surnult leitud naaritsast teatage palun Keskkonnaameti tel 53040354.

Lugupidamisega
Ivar Marlen
HLS regiooni jahinduse spetsialist
tel 53040354