12.2.13

Hundiküttimise limiit sai lisa

Keskkonnaameti 11.02.2013 korraldusega nr HLS 1-15/13/44 täiendati hundi küttimislimiiti 3 isendiga. 

Hundi küttinud jahimees on sellest kohustatud otsekohe teavitama Ivar Marlenit telefonil 53040354 ja võtma ulukilt teadusmaterjali - lõige silmahamba juurest, tükk lihasekoest DNA määramiseks ning emaselt isendilt komplektne sigimiselundkond sigimisedukuse määramiseks.

NB! Silmahamba lõige võetaks enne kolju valgendamist. Sigimisorgani võtmisel veenduda, et tegemist on emaka ja munasarjadega ning eemaldada need tervelt.

Teadusmaterjal koos täidetud ankeediga kütitud hundi kohta esitada Keskkonnaametile hiljemalt 10 päeva jooksul. Vajadusel lisainfo Ivar Marlenilt.

Hundijäljed Lagenõmme teel
Foto: Kristjan Teär