5.5.13

SJS volinike koosolekust

3. mai õhtupoolikul toimus Salme jahimajas Saarte Jahimeeste Seltsi volinike koosolek. Meie seltsi esindasid Aarne Mesila, Tiit Mägi ja Toivo Vaik. Päevakord oli tavapärane: eelmise aasta tegevusaruande, majandusaasta aruande, eelarve täitmise aruande ja revisjonikomoisjoniaruande arutelud. Seltsi esimees Margus Mägi rääkis põhjalikult, kuidas selts on eelmisel aastal toimetanud ja millest tulenevalt üks või teine eelarve muudatus tehtud olid. Eelmise aasta tegemistest andis aru seltsi tegevjuht Ilmo Torn. Ka revisjonikomisjonil ei olnud etteheiteid seltsi juhatuse ja tegevjuhi tööde-tegemiste kohta. Kõik eelpool loetletud aruanded said ka volinike üksmeelse kinnituse.

Seati sihte 2013. aasta tegemisteks, kinnitati eelarve ja tegevuskava. Üsna suurt rõhku paneb selts sel aastal erinevate õppepäevade läbiviimisele. Ilmo Torn selgitas, et 2013 on kuulutatud jahikultuuri aastaks ja lähtuvalt sellest on koolitustele suuremat rõhku pandudki. Ka jahikultuuri tundmaõppimise ja edendamise tarbeks. Nende toimumisest antakse teada ka SJS kodulehel, palume huvitatutel end toimuvaga kursis hoida.

Kinnitati SJS uus põhikiri. Arutleti ka uue jahiseaduse üle, ent kuna see pole veel Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutatud ja puudu on ka mitmed rakendussätted, siis ei osatud esialgu veel mingeid seisukohti võtta. Jahimehe igapäevategevusest lähuvalt on suurim uuendus see, et seadus ei näe enam ette jahijuhataja staatust eraldi tunnistuse omamise kaudu. Jahijuhatajaks võib uue jahiseaduse mõistes olla iga Eesti Vabariigi jahitunnistust omav jahimees.

Veel oli põgusalt juttu Kalamaja rendilepingust, kavandatavast projektialasest arendustegevusest Kalamaja lasketiirus. Volinikelt tuli ka mõningaid ettepanekuid seltsi igapäevategevuse korraldamise osas. Valiti SJS esindaja KOP-i projektide hindamiskomisjoni koosseisu.

Räägitakse, et meilt pidavat hakatama keskkonnale tekitatud kahjusid välja nõudma. Aga millega meil maksta on?  Tuleb mõne oma kaaslase nahk turule viia, muud võimalust polegi!
Foto: Kristjan Teär