3.11.13

Eilset ühisjahipäeva võib pidada seapäevaks

Seapäevaks mitte ainult sellepärast, et kütiti kaks metssiga, vaid seetõttu, et leidsime üles ühe suurimatest seapesadest meie maadel. Ükski jahimees ei julgenud öelda, et ta on lähiaastatel sellist sigade hulka korraga näinud, mis selles kohas siia-sinna ringi sibasid.

Jahipäeva võib lugeda taas igati kordaläinuks. Kütiti kaks metssiga ja põder. Küttideks osutusid Janis Niit, Jüri Mesila ja Toivo Vaik. Viimasest ajust välja tulnud põtra lasid nii Janis kui Toivo.

Hommik algas kogunemisega kohas, mis alles paar aastat tagasi uue jahikorralduskava käigus meie jahipiirkonnaga liideti. Seetõttu oli vaja kohalikke olusid tundvaid ajujuhte. Nendeks valiti Jüri Mesila ja Tiit Mägi.

Jüri: "Kaart lauale, seda peab iga jahimees lugeda oskama."

 Kompassiga võeti kurss otse kaardilt


Esimesest ajust läks hirvepaar tagasi ja ikka sinnakohta, kus kütte polnud. Hirv on selline uluk, kelle käitumist ei oska kõige kogenumgi jahimees ette prognoosida. See-eest tõi teine aju meid lausa seakarja keskele. Janis: "Seisin sihi peal kui korraga mu ees metsalune kõik liikus ja piuksus. Ole siis mees ja vaata, kuhu sihid või keda kütid!" Pauke käis küll paar tükki rohkem, ent sigadel oli ikka selline minek, et tabamuse said neist vaid kaks.

Täpsed ja kiired mehed need seakütid Jüri ja Janis

Siis kui ajajad olid juba kolmandaks ajuks laiali saadetud ja kütid end veel paigale polnud jõudnud panna, segasid ootamatult meie tegemisi keskkonnainspektorid. Jahijuhataja Toivo Vaik pidi ühisjahi dokumendid välja kraamima ja ette näitama. Peale dokumentide uurimist ja väikest vestlust lubati meid jahipäevaga jätkata ja anti märku, et võime enne päeva lõppu veelkord trehvata. 

Toivo: "Olen kord aastaid tagasi näinud, kuidas keskkonnainspektorid meid põdrajahi ajal kontrollisid. Neid kahte kontrollreidi ei saa omavahel üldse võrreldagi! Kui toonane reid algas ühe inspektori kisa ja jahimeeste kallal ülbitsemisega, siis eilse kohta võib julgelt öelda, et oleme ka selles osas igati euroopalikule tasemele jõudnud. Hea teada, et meil silm peal hoitakse, see distsiplineerib."
Ilmselt jäädi meie jahikorraldusega rahule, sest uut trehvamist ei tulnudki. Päevapunkt pandi ühe põdra küttimisega ja kätte oli jõudnud aeg minna rohket saaki töötlema. 

Järgmiseks ajujahiks koguneme 9. novembril kell 8 meie tavalises kogunemiskohas.

Innustuseks järgmiseks ajujahi päevaks meie ühisfoto peale seajahti.
Fotod: Kristjan Teär