23.5.16

ÜLDKOOSOLEK 27. MAIL

Seltsi üldkoosolek toimub 27. mail kell 18.30 Kärla rahvamajas. Päevakorras on aastaaruannete kinnitamine, esimehe, juhatuse ning revisjonikomisjoni valimine ja kodukorra muutmine. Lisaks jooksvad küsimused.

Tuletame meelde, et vastavalt meie põhikirjale on võimalik enda esindatust hääletusel volitada. Seega, kes ei saa mingil põhjusel osaleda, kirjutagu volitus sõbra nimele. Kvoorumi kokkusaamine on väga oluline.

Täpsem päevakord saadetakse jahimeestele e-postiga.