15.5.17

Üldkoosolek

26. mail 2017 - Kõrkküla seltsimajas kell 19.00

Päevakord:
·         2016. majandusaasta aruande tutvustus juhatuse poolt
·         Revisionikomisjoni hinnang 2016. majadusaasta aruandele
·         2016. majandusaasta aruande kinnitamine
·         Uute liikmete vastuvõtmine
·         Verner Metsmaa vastulause arutelu tema välja hetmisest Kärla Jahimeeste seltsist juhatuse poolt
·         Olav Etverki tagasiastumine juhatusest ja uue juhatuse liikme valimine
·         Kodukorras muudatuste tegemine
·         SJS kokkutuleku korraldamise ülevaade juhatuse poolt
·         Plaanid aastaks 2017
·         Muud küsimused

      OLE KOHAL VÕI VOLITA KEEGI SELTSI LIIKMESKONNAST ENDA EEST HÄÄLETAMA!