6.12.19

Homme saagi jagamine juba enne jahti

Homme hommikusel kogunemisel toimub novembrikuus jahil käinutele saagi jagamine. Kokku saab kätte kolme jahipäeva toodangu. Palume olla kohal või leppida kokku oma sõbraga, kes teie portsjoni ära viib. Kui midagi õhtuks järel on, siis pannakse see peale jahipäeva ühiselt nahka.

7. detsembri päikesetõusul toimub suurem jahisaagi jagamine. 
Foto: Toivo Vaik