8.5.23

Aasta tähtsaim kokkusaamine tulekul

 Blogi ärkab korraks oma kevadunest üles. On aeg kokku saada, majandusaasta aruanne lukku lüüa ja edasised plaanid paika panna. Eelnevalt istus koos juhatusega ka revisjonikomisjon ja arutas üldkoosolekule ette pandavad teemad läbi. 

"Tarkade klubi" istung

Arutelu sai pikk ja põhjalik. Esimesena väsis ära koosoleku juhataja.

Fotod: Kristel Hani

Seega: üldkoosolek kutsutakse kokku 26.05.2023 algusega kell 19.00 Kõrkküla seltsimajja.

 Päevakord:

- 2022 Majandusaastaaruande arutelu

- Revisjonikomisjoni aruanne 2022 aastale

- 2022 MAA aruande kinnitamine

- Kuuri ehituse arutelu

- Uute liikmete vastuvõtmine/arutelu

- Probleemid seaduse täitmisega

- Muud küsimused

Nagu varasemaltki, on meil võimalus enda eest hääletamine volitada jahikaaslasele kui mingil põhjusel ise kohale tulla ei saa. Seda võib teha nii paberil kui saata volitus enda isiklikult e-posti aadressilt.

KOHTUME KOOSOLEKUL!