20.8.13

Üldkoosolek 30. augustil

Head seltsi liikmed!

Nagu kevadel sai kokku lepitud, kohtume enne SUURE JAHI  algust veelkord. Üldkoosolek toimub 30.08 kell 19.00 Kärla rahvamajas.

Päevakord:

1. Jahindusnõukogu poolt kinnitatud laskekohustused (A. Mesila) 
2. Sügis-talvine jahikorraldus - grupid, neile antavad ulukite kogused jne (A. Mesila, O.Etverk)
3. Ulukite seire ja uurimismaterjali kogumise tutvustamine (A. Mesila)
4. Jahiseaduse teemad - juhatusega arutatud 1 km lisasöötmise teema ning allkirjade võtmine sellest teavitamise osas (A. Mesila, J. Niit)
5.Jahiplatsi korrastamise talgud (A. Mesila)
6. Ulukikahjustuste fondi moodustamine (O.Etverk)


Palume kindlasti kohal olla, et kvoorumipuudusel midagi tegemata ei jääks. Tuletan meelde ka seda, et kui keegi ei saa osaleda, siis on võimalus oma hääleõigus kirjaliku volitusega delegeerida mõnele teisele seltsi liikmele. Volituse võib saata ka e-postiga.

Kohtumiseni!