25.5.14

Üldkoosolek 30. mail

Jahindusaasta kokkuvõtete tegemiseks koguneme Kärla rahvamajja 30. mail 2014 kell 18.30.

Koosoleku päevakord:

1. Tegevusaruanne (Aarne Mesila)
2. Majandusaasta aruanne (Aarne Mesila, Tiit Mägi)
3. Revisjonikomisjoni aruanne (Olav Etverk)
4. Suveürituse korraldamine
5. Informatsioon uuest jahihooajast

Meeldetuletuseks niipalju, et meie kodukord lubab kirjaliku volituse alusel lasta ennast üldkoosolekul esindada mõnel teisel meie seltsi liikmel. Aktsepteerime ka volitaja nimelise e-posti aadressi kaudu saadetud volikirja, mis on volitatul väljaprinditult kaasas, samuti digiallkirjastatud volikirja. Elektroonilised volikirjad võib saata ka seltsi esimehe või blogipidaja aadressile üks päev enne koosolekut.

Kellel pole võimalik kohale tulla, saab neid võimalusi kasutada.

Uue hooaja plaanid saavad paika õitsemisaegadel
Foto: Toivo Vaik