12.8.15

Maavanema pöördumine

Lugupeetud Saare maakonna jahimehed!

Esmaspäeval 10.08.2015 toimus maavalitsuse saalis nõupidamine seoses Aafrika seakatku kiire levikuga Eestis. Kohtumisel osalesid Veterinaarameti- , Keskkonnaameti ja põllumeeste esindajad. Jahimehi esindas kohtumisel Saaremaa Jahimeeste Seltsist Ive Kuningas, Keskkonnameti poolt Jaan Ärmus.
Viimastel kuudel on Aafrika seakatk kiiresti levinud pea kõikidesse Eesti maakondadesse, sealhulgas ka kodusea farmidesse. Kahjud, mida seakatk põhjustab nii jahinduses kui kodusigade pidamisel, suurenevad iga nädalaga. Saare maakond on hetkel veel Aafrika seakatkust puutumata, kuid oht, et katk jõuab ka siia, suureneb iga päevaga. Selleks et seakatk meile ei leviks saame igaüks anda oma väikese, kuid olulise panuse.
Suurimaks ohuallikaks on loomulikult metssigade arv piirkonnas. Teadaolevalt on meie maakonnas metssigade arvukus kõrge ja seega oht, et nakkus levib väga kiiresti üle saarte, küllatki suur. Aafrika sigade katk levib ikkagi kõige tõenäolisemalt otse kontakti kaudu. Üheks ettepanekuks on suurendada emiste küttimist ja tuua emise küttimise kuupäev varasemaks. Samuti lubada sigade ajujahti juba alates 1 septembrist.  Seda küsimust arutavad nii Keskkonnaministeeriumi kui jahimeeste esindajad ja lähiajal saame kuulda siin täpsemaid seisukohti. Meie omalt poolt saame kaasa aidata sellega, et võtame tõsiselt emiste küttimist, sest kui katk on juba kohal, siis metsad tühjenevad sigadest päris kiiresti. Üldine tähelepanek katkupiirkondadest on, et katk võtab kõige pealt emise ja seejärel ülejäänud pesakonna. Kui märkate pesakondi, kus puudub emis ja mõne aja pärast ka hukkunud pesakondi, siis on tõenäoliselt katk kohale jõudnud. Me peame suutma metssigade arvukuse kiiresti alla viia, et vähendada katku kiiret levikut Saare maakonnas.
Meil kõigil on häid jahikaaslasi üle Eesti, kes käivad siin külas, et üheskoos jahti pidada ja seltskondlikult suhelda. Siit tulenevalt ettepanek, et kui maakonda tulevad jahikaaslased Aafrika seakatkuga nakatunud piirkondadest, siis peaksid jahimehed kasutama Saar maakonnas teisi jahiriideid ja jalanõusid või riided desinfitseerima. Veterinaar ja toidulabori inimestega rääkides, panid na ka südamele, et tegelikult ei tohiks 72 tundi metsa minna, kui tullakse katku ohtlikust piirkonnast. Samuti ei tohiks kasutada jahil sõidukeid, millega saabutakse. Sea roojas säilib viirus elujõulisena veel 10 päeva. Oht, et jalanõude, riietega või autorehvidega kantakse nakkust edasi on väga suur. Sama nõu kehtib ka meie jahimeeste kohta. Käies Eesti teistes piirkondades jahil, ärge kasutage vähemalt 10 päeva jooksul sama varustust ja sõidukit, kui lähete kodumetsa. Varustust võib kasutada vaid juhul, kui olete kõik korralikult desinfitseerinud. Desinfitseerimiseks võib kasutada tavalise kloori sisaldava pesuvalgendi 2,5-protsendilist lahust. Kummijalatseid võib hoida selles lahuses tunda aega ning seejärel loputada. Riiete puhul sobib viiruse eemaldamiseks pesemine pesumasinas või nende hoidmine saunalaval 100-kraadises kuumuses. Loomulikult on kasulik ka ise peale katkupiirkonnast tulemist istuda mõni aeg 100 kraadises saunas.
Veterinaar ja toiduainete labori töötajad tõid üheks tõsiseks ohuallikaks ka loomsed toidujäätmed. Näiteks kui grilliha on tehtud metssealihast, kes oli juba nakatunud ( loomal võib peiteaeg olla kuni 14 päeva), liha tuuakse maakonda, ning kui jäätmed visatakse loodusesse, siis on nähtavasti oht katku edasikandmiseks küllaltki suur. Seega palve kõigile jahimeestele, et seda ohtu teavitada ja loomseid toiduaineid, eriti mis on maakonda sisse toodud, ei tohi loodusesse visata.
Saared on suletud piirkond ja katkupuhangu korral hukkub nähtavasti enamik metssigu. Kui me igaüks anname oma panuse, et vähendada Aafrika seakatku sattumist maakonda, väheneb kindlasti ka katku leviku tõenäosus. Iga väike panus on oluline, et vältida hilisemaid kurbi tagajärgi.
Kui on küsimusi või ettepanekuid, kuidas ennetada seakatku sattumist maakonda,  siis saatke need otse mulle, saan need edastada vastavatele ametitele. Rohkem infot www.seakatk.ee


Parimate soovidega,

                  
                                                                                Foto: Saarte Hääl/Tõnu Veldre
Kaido Kaasik
Maavanem.