25.8.15

Põtrade ja punahirvede küttimismahud kokku lepitud

SAARE MAAKONNA JAHINDUSNÕUKOGU 24.08.2015 KOOSOLEKU
                                               PROTOKOLLKuressaares, algus kell 09.00, lõpp kell 09.35.
Juhataja: Kaja Lotman;
Protokollija: Roland Rüütli;
Osalesid: Jaan Sink, Andrus Sepp, Marko Trave, Vilmar Rei.
Puudusid: Mati Tang, Rein Kirst, Aivar Kallas.
Jahindusnõukogu koosolek on otsustusvõimeline, sest üle poole liikmetest on kohal.

PÄEVAKORD:

1.      Kokkuleppe sõlmimine põdra küttimismahu ja –struktuuri määramiseks 2015. aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;
2.      Kokkuleppe sõlmimine punahirve küttimismahu ja –struktuuri määramiseks 2015/2016. aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;

1.      Kokkuleppe sõlmimine põdra küttimismahu ja –struktuuri määramiseks 2015. aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;


LEPITI KOKKU: põdra minimaalne küttimismaht ja –struktuur 2015. aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa on järgmine:

Jahipiirkond
minimaalne küttimismaht
Aste
12
Eikla
5
Kaali
15
Kaavi
11
Kallemäe
9
Karja
8
Kihelkonna
12
Kuressaare
23
Kuumi
10
Kärla
17
Laimjala
18
Laugi
21
Leisi
10
Liiva
25
Lümanda
10
Metsküla
5
Mustjala
12
Orissaare
15
Pihtla
12
Pärsama
12
Salme
10
Tamse
25
Torgu
12
Tornimäe
15
Valjala
12
Võhma
12
Üru
12
Kokku
360

Küttimisstruktuuri soovituslik ettepanek: pulle mitte rohkem kui 30%, lehmi ja vasikaid mitte vähem kui 35%.


2.      Kokkuleppe sõlmimine punahirve küttimismahu ja –struktuuri määramiseks 2015/2016. aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;

LEPITI KOKKU: punahirve minimaalne küttimismaht ja –struktuur 2015/2016. aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa on järgmine:

Jahipiirkond
minimaalne küttimismaht
Aste
27
Eikla
20
Kaali
22
Kaavi
28
Kallemäe
8
Karja
33
Kihelkonna
20
Kuressaare
32
Kuumi
20
Kärla
38
Laimjala
9
Laugi
40
Leisi
20
Liiva
3
Lümanda
25
Metsküla
30
Mustjala
25
Orissaare
25
Pihtla
16
Pärsama
20
Salme
40
Tamse
3
Torgu
15
Tornimäe
11
Valjala
20
Võhma
30
Üru
20
Kokku
600

Küttimisstruktuuri soovituslik ettepanek: pulle mitte rohkem kui 30%, lehmi ja vasikaid mitte vähem kui 35%.

/allkirjastatud digitaalselt/                                        /allkirjastatud digitaalselt/                                                                

Kaja Lotman                                                              Roland Rüütli
Juhataja                                                                      ProtokollijaKui selliseid jahipäevi rohkem oleks nagu eelmise aasta 18. oktoobril
Foto: Kristjan Teär