21.10.15

Kasulik teada

Üsna tihti esitavad maaomanikud küsimusi, kas ja kuidas jahimehed tohivad nende maid jahipidamiseks kasutada. Meie selts on paljude maaomanikega juba lepingud sõlminud, ent on ka neid, kelle sõnul seda lepingut ei vajata ja jahimeestel lubatakse toimetada omatahtsi. On maaomanikke, kes on nõudnud vaid enne ajujahti enda teavitamisest telefoni teel ja sellest piisab. On ka üksikuid, kes arvavad, et kui jahimees tema metsast on läbi astunud, on talle juba korvamatut kahju tekitatud. Samas hakatakse häälitsema kui esinevad metsanoorendike või muud ulukite poolt tekitatud kahjustused.

Me oleme alati püüdnud maaomanikega kompromisse saavutada. Kes on karmilt ära keelanud oma metsades viibimise, sinna me ka üldjuhul ei lähe. Kui, siis vaid haavatud uluki jälitamiseks või eksinud jahikoera otsingute eesmärgil. Õnneks ei ole meil seni veel selliseid juhuseid olnud, et me oleks pidanud maaomaniku keeldu rikkuma.

Tänane "Saarte Hääl" valgustab nii jahimeeste kui maaomanike õigusi. Soovitame lugeda kui ise ei viitsi seaduses tuhnimisega aega raisata ja sätete tõlgendamisega vaeva näha:

http://www.saartehaal.ee/2015/10/21/lugeja-kusib-115/

Üsna kindlad on aga jahimehed selles, et männinoorendiku räsimiseks pole põder maaomanikult luba küsinud
Foto: Toivo Vaik