3.10.15

Järgmine ühisjaht 10. oktoobril

Järgmiseks ajujahiks koguneme 10. oktoobril kell 8.30. Enne ajumist hiilime ja varitseme meil tavapäraste reeglite järgi. Kes ei ole end hiilimis-varitsusjahiks esimehe juures registreerinud, see võtku eelnevalt kindlasti ühendust.

"Auu, kütid, kus te olete!"
Foto: Arne Saagpakk