4.2.16

Jälgi jahinduse head tava

Käes on aeg, mil kõik viljastatud emasloomad on juba mõnda aega tiined. Seega on soovitav oma jahikäikudega neid võimalikult vähe häirida. EJS kodulehel on head tavad kokkuvõtlikult kirjas. Sooviksime täna kehtiva jahiseaduse valguses rõhutada II osa p 5.

Metssigade poegimine algab umbes kuu-pooleteise pärast. Põssadega emis ilmub välja aprilli keskpaiku või hiljemalt mai alguses. Maikuus hakkab nägema juba ka teiste ulukite järeletulijaid.

Hea jahimees!

Lisaks jahipidamisele ole ulukitele ka sõber ja turvalisuse pakkuja. Suurt ja kärarikast jahti peame ikka sügis-talvisel perioodil. Muul ajal toimetame jahimaadel tasa ja targu. Loe headest tavadest:

http://www.ejs.ee/eesti-jahinduse-hea-tava/

Suureks kasvamiseks peab ikka vist üüratu koguse rohtu nahka pistma ...
Foto: Kristjan Teär