11.7.16

Lisandus 10 kõrgistet

Ennekõike tänud kõigile, kes aitasid kõrgistmeid kokku panna ja päeva rõõmsaks muuta!
Edastan mõningad fotod meie laupäevasest tegutsemisest Kõrkkülas:

Töö käib, liha praeb ...

Kokku sai järjekordne abivahend

Jüri: "Kõrgustes viibides läheb toit kohe kergemini näost alla ..."


NB! Palun erilist tähelepanu suunata fotole nr: 9559 – sellel sai kokku lepitud pukkide asukohad ja inimesed, kellel palutakse vastutada pukkide kohale toimetamine viljapõldude äärde, kus me täna teame, et võivad ulukikahjud tekkida. Samas liiguvad antud pukid peale viljakoristust hirve ja põdrajahiks sobivamatesse kohtadesse ning seda arutatakse ja otsustatakse enne hirvejahti.


Dokument paneb kohustuse
Fotod: Arne Saagpakk

Kõik, ka varasemalt ühiste vahendiete eest paigaldatud pukid on ÜLDKASUTATAVAD, meil ei ole Seltsi poolt mitte kusagile paigutatud personaalseid kõrgistmeid! Kehtib põhimõte, et kui keegi on Sinust varem pukki jõudnud, tuleb sul lihtsalt uus varitsemiskoht otsida.

Kui kellelgi on veel ettepanekuid kõrgistmete paigutuse teemal, palume võtta juhatusega ühendust.

Edu seajahiks kõigile!

Arne Saagpakk
Juhatuse liige