3.11.16

5. novembri ühisjahi korraldusest

5. novembri ajujahiks koguneme kell 9. Enne ajujahti on lubatud pidada hiilimis-varitsusjahti, selleks tuleb end esimehe juures nimekirja panna.

Põtradest kütime pulle varem kokku lepitud tingimuste järgi ja vasikaid.

Kuna punahirvede laskekohustus on täidetud ja ka ületatud, siis otsustas juhatus, et gruppidele eraldatud ja oktoobrikuu lõpuks küttimata jäänud punahirve jahilube ei pikendata. Valikuliselt kütime hirvi ühisjahil.

Hommikusel punahirvede hiilimisjahil võib küttida ainult vasikaid ja medalipulle. Pullidest me ei küti piike, ragulkasid ega muude vihjavate nimetuste all olevaid sarvekandjaid!

Loomulikult tuleb tuld anda ka metsseale, lisaks on kehtivad kaks hundiluba!

Me ei küti enam hirve- ega põdralehmi!


Seekord vähemaga ei lepi
Foto: Toivo Vaik