6.11.16

Järgmine ajujaht 12. november

Järgmiseks ajujahiks koguneme 12. novembril kell 9. Kes soovib varahommikul hiilida-varitseda, see paneb end seltsi esimehe juures nimekirja. Kütitavad ulukid ja jahipidamise tingimused samad, mis eelmisel laupäevalgi.

Ka selle jahipäeva ülesanne poseerib kaamerasse. Vaja ta vaid metsast üles otsida.
Pilt Arne Saagpaku rajakaamerast