17.6.18

Etteteatamine kaks kuud

See eelteade saab siia kirja sellepärast, et kõigil oleks võimalik end selle töö jaoks muudest kohustustest vabaks teha.

Nimelt on juhatus otsustanud, et 18. augustil toimub järjekordne metsasihtide võsast puhastamine. Kui satume kellegi prügisokutaja poolt toime pandud pahateole, saab ka sellega tegeletud. Aga peamine töö on loomulikult sügiseseks ühisjahiks ettevalmistuste tegemine.

Kindel on see, et mida lähemale kavandatud ühisüritus jõuab, seda täpsemat infot siia lehele ilmub. Olge kursis!

Fotomälestus eelmise aasta võsatalgust
Foto: Kristel Hani

KOHTUME VÕSATALGUL!