9.9.19

Aeg alustada oma iga-aastase tõsise tööga

Aeg tiksub peale, sügis hiilib lähemale, metsadest kostab vaiksemaid ning valjemaid, aga väga maskuliinseid ohkeid-möirgeid. Loomastik ise annab märku, et aeg on käes.

Meie alustame ühisjahtidega pühapäeval 15.septemril kogunemisega kell 5.00. Hiilime ja varitseme põdrapulle, kõiki liike metskitsi ja punahirvi. Aeg ei ole veel sealmaal, kus saaks metssigu hellitada ja anname pauku neilegi. Kogu täpsem info sel hommikul jahijuhatajalt kogunemiskohas.

Et teha jahiisu ja tõsta jahimeeste toonust, lisame siinkohal rivi pilte, mis on laekunud Arnelt, Jürgenilt, Kaidolt, Madiselt ja Neemelt. Erik juhtus isegi metssiga trehvama, tundus teine selline autohuviline olevat. Jätkuvalt on meil jahimehi, kes ühe looma küttimiseks ei hakka metsa minemagi, kuid iga saaklooma tabamine on väärtus omaette. Ehkki ussimaarjapäeval ei ole metsa minemine lubatud, ometi Madis läks ja kohtuski "ussiga". Aga laseme piltidel iseenda eest rääkida.KOHTUME JAHIL!