4.7.20

Kutse erakorralisele üldkoosolekule

Laiendatud juhatuse koosolek otsustas kokku kutsuda erakorralise MTÜ Kärla
Jahimeeste seltsi üldkoosoleku 10.07.2020 Kõrkküla seltsimajas kell 19,
MTÜ Kärla Jahimeeste seltsi juhatuse rahaliste volituste suurendamiseks jahimaja ehitamisel. Juhatuse liikmed ja grupivanemad teevad selgitustööd gruppides, et anda teavet kujunenud olukorrast seltsi liikmetele.
Täiendava info saamiseks võib ühendust võtta kõikide MTÜ Kärla Jahimeeste seltsi juhatuse liikmetega. Infot saab ka kohapeal ja kõik osalejad võivad saadud info põhjal esineda endapoolsete ettepanekutega, mis aitavad asja edasi viia.

Kuna sellega on kiire ja me kavandatavat otsust väga vajame, siis palume kindlasti osaleda. Kui on tõesti miskit ees, siis volita oma jahikaasalane enda eest otsustama.

Ka orav teab, et kui asjaga on kiire, siis tuleb otsustavalt tegutseda
Foto: Janis Niit

KOHTUMISENI KOOSOLEKUL!