12.8.22

Suurte tegude aeg kohe-kohe kätte jõudmas

Sel suvel saime kõik need aru, kellel saaki küttida õnnestus, milline väärtus on meie jahimajal. Neil, kel kütitud metssiga pidi rippuma proovide vastuste ootel 2 või isegi rohkem ööpäeva, lisaks veel see aeg, mis kulus saagi üleandmiseks töötlejatele, tekkis mõte, et kuidas me küll varem hakkama saime. 

Sellest uksest sisse astudes unustame probleemid, mis tekivad saakloomade esmastöötlemise ja kuni üleandmiseni säilitamisega. Jääb ainult töö, mis niikuinii ära teha tuleb.

Foto: Toivo Vaik

Lisaks edukale soku- ja metsseajahile on meie tublid kütid jõudnud teha ka medaliväärilisi trofeesid. Siia saab üles pandud pildid, millel näha, et 8-9 aastase hõbesoku on saagiks teinud Rain Mesila ja 10 aastase kuldkuldi tabas Taivo Villak. Mehed, kes kindlasti teevad ilma ka algaval ühisjahtide hooajal.


Kult, kes on ilma sündinud enne katkuaega, selle kusagil rahulikult üle elanud, ei ole kindlasti seotud hoiatusega, mis kõrvaloleval sigaretipakil on. Temal on olnud terved eluviisid, lisand pildil on lihtsalt võrdluseks pandud.


Vanuseliselt võib sokku pidada lugupeetud kuldi "koolivennaks" juhul kui nad ühest ja samast metsatukast pärit on.

Fotod: Rain Mesila


Siinkohal anname teada, et töötlejad on valmis meie kütitud sigu, sokkusid, hirvi ja põtru sõltuvalt hooaja algusest ja jahilubade juhatuse poolsest jagamisest alljärgnevalt:

Rannarootsi, heistades Karmole 53406938 ja Linnamäe, telefonil 53334222 on Andreas.

EDUKAT HOOAEGA!