31.8.22

Ehitaja andis maja seltsile üle

Eilsel õhtupoolikul toimus Hirve kinnistul üks tähtis asjaajamine, nimelt vaadati üksipulgi üle ehitaja poolt jahimaja objektil teostatud tööd, anti neile omapoolne hinnang ja koostati vastav protokoll. Maja vastuvõtmisel osalesid juhatuse liikmed Aarne Mesila, Arne Saagpakk, Jürgen Tamm, Sven Mägi ja Neeme Sinimeri. Revisjoni esindas Toivo Vaik, ehitajat Rehe Grupp OÜ-d Priit Kuus. Loomulikult oli kohal ka Apollo, kes otsis lõhnade abil kõike seda, milleks jahimehed ise võimelised polnud. 

Seltsi esimees Aarne ja projektijuht Arne andsid ülevaate toimunust. Ehitusprotsessist on olemas üle 300 foto, millelt on näha ka kõik varjatud tööd. Samuti on kausta vahel põhjalik dokumentatsioon tööde erinevate etappide kohta.


Ka Jürgenil, Svenil ja Neemel oli meenutusi, mida sellest tööst ja lõpptulemusest arvata.

Ehitaja Priit muigas vaikselt. Kontrollige, palju tahate, kõik on paigas ja hästi.

Apollos tekitas küsimuse asjaolu, et miks maja esine killustik ikka veel hunnikus on? Kahjuks ei puudutanud see aga maja vastuvõtmist otseselt, sest ei olnud selle ehitusprojekti osa. Siiski lubas Priit asja veel enne suuri ühisjahte ära korraldada.
Fotod: Toivo Vaik

Revisjonikomisjoni nimel tänas Toivo Vaik kõiki, kes selle suurepärase JAHILOSSI valmimisel osalised on olnud. Eriline tänu kuulub väsimatule asjajajale ja organisaatorile ARNE SAAGPAKULE!

OLGE TE KÕIK TÄNATUD, KELLE PANUSETA SEDA MAJA POLEKS OLEMAS!