29.3.17

Meie oma pidu ka tulekul

Seltsi juhatus kuulutab välja Kärla JS aasta peo 21. aprillil Marta Lovise külalistemajas. Juba on end võimalik registreerida osavõtuks juhatuse liikmete juures. Täpsustav info edaspidi.

JÄLGI BLOGI!

Alljärgnevast postimees.ee videost on võimalik jälgida, kuidas käib pidutsemine metssigadel.

http://tehnika.postimees.ee/4060571/zooloogideblogi-video-vaata-kuidas-metssiga-tantsu-teeb?_ga=1.238033095.615893524.1397220668

Delfi.ee videolt on aga näha, kes kõik pidusse kutsutud olid. Mõnusat vaatamist!

http://forte.delfi.ee/news/maa/kes-kaib-mooda-kuulsat-okodukti?id=77689806