13.3.17

Täpne värk - metssea kohustuse täitmine 100 %

Oleme eelmise hooajaga ilusasti mäel. Metssigade küttimise kohustus täidetud, sest kütitud sai 174 ja hukkununa metsast välja tassitud 6 isendit. Seega, meie kohustus - 180 metssea hinge, on täidetud 100 protsendiliselt. Aga see täpsus on juhuslik.

Põtru küttisime nii palju kui oli meie kohustus. Punahirvede ja metskitsedega töötasime rohkem kui jahindusnõukogu käsk ette nägi.

Mis saab aga 2017/18 hooajal metssigadega, seda on väga raske prognoosida. Hirvede, põtrade ja metskitsedega jääme uuel hooajal samale lainele, kusjuures hirvedele ja kitsedele tuleb küttimisel auru juurde lisadagi.
Põder on meil ilusast kontrolli all, teda kütime vaid juurdekasvu võrra.

Jääb vaid kõigile soovida kaunist ja elamusterohket alanud jahihooaega, mis on meil ilusasti käima läinud. Juba on ka uuel hooajal kütitud metssead ette näidata.


Meie kütid võtavad jahimehe tööd tõsiselt. Kohustused on täitmiseks või ületamiseks, vähemaga ei lepi.
Foto: Kristel Hani