4.2.23

No ei saa järele jätta...

Päev andis taas saagi. Jahimaja jahekambisse viidi hirvepull ja kolm metssiga. Eks ta nüüd hirvede osas väheke raskem ole, sest küttimise juures tuleb enne selgeks teha, kas on sarvik või mitte. Lihtsalt hirve paugutada enam ei tohi. Aga esimene aju tõi hirvepulli ja seapoisi. Teine veel kaks seapõssat ja kolmas täitis ära selle traditsiooni, mis meil tavaliselt esimesega on. Ehk siis tühi aju oli.

Peep Kuus tõestas järjekordselt, et mehel on jahiõnnega asjad kombes. Medalit ei tule, ent trofee on korralik ja väärib seinalepanekut.

Foto: Tiit Mägi

Samast ajust tegi seatabamuse Janis Niit. Mees, kes iga kell pihta saab.
Foto: Toivo Vaik

Metssea küttisid veel Priit Kuus ja külaline Andreas Kuusik. Kuid ka muud jahitavad loomad veel pääsenud pole. Sest me teeme jahti veel homme ehk siis koguneme 5.veebruaril kell 9. Peale omade tublide koerte on meil ajamiseks võtta ka meile juba pikalt tuntud külaliskoerad ja nende peremehed.
Hommikupoole jaht ja kell 13 teeme ära ruutloenduse kogunemisega Taemäe alajaama juurde.

KOHTUME JAHIL!
kogunemiseg