12.11.11

Kärla jahipiirkonna pindala on 15 850 hektarit

Kärla Jahimeeste Seltsi ala ei kattu Kärla valla territooriumiga.

Osaliselt kasutame KJS-s ka Lümanda ja Kihelkonna valda jäävaid maid. Samas Vendise ja Anepesa alad kuuluvad Aste jahipiirkonda ja Vennati küla ning osa Paeverest, Hirmustest ja Kõrkkülast jäävad riikliku jahimajandi haldusalasse. Jahipiirkonnad kehtestab keskkonnaminister.

Keskkonnaregistrist leiab ka Kärla jahipiirkonna kaardipildi ja Riigi Teatajast kirjelduse.

Väljavõte keskkonnaregistri kaardist 12.11.2011

Keskkonnaministri määrus 18.07.2011

Infot Kärla jahipiirkonna pindala ja piirikirjelduse kohta vaata SIIT.