27.11.11

Täna on küttimiseks....

...põdrad, hirved, metssead ja kolm hunti.
Foto Kristjan Teär