24.11.11

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon on 1313

Vigastatud või hukkunud suurulukist teata telefonile 1313

Kui toimub liiklusõnnetus, milles saab viga või hukkub suuruluk (põder, hirv, metssiga, metskits, hunt, ilves), tuleb sellest otsekohe teada anda ööpäevaringselt töötavale keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Helista ka siis kui näed vigastatud, hätta sattunud või hukkunud suurulukit.

Kui teel lebav suurloom on pimeduse või muu asjaolu tõttu teistele liiklejatele märkamatu, siis püüa seda abi saabumiseni kas valgustades või helkivate asjadega märkides (ohukolmnurk, ohuvest, helkur) nähtavaks teha. Eemal seisva auto vilkuvad ohutuled ei ole piisav, et tagada teiste ohutust.


ÄRA LÄHENE VIGA SAANUD VÕI HÄDASOLEVALE ULUKILE! 

ÄRA LAHKU SÜNDMUSKOHALT ENNE KUI OLED JUHTUNUST TEAVITANUD  KESKKONNAINSPEKTSIOONI VALVETELEFONI 1313!

Keskkonnainspektsioon teatab juhtumist kohalikule jahiseltsile, kelle ülesannete hulka kuulub tekkinud olukorra lahendamine.

1313 helista ka juhul kui näed mistahes keskkonnareostust.

Hukkunud väikeulukid (rebane, kährikkoer, mäger jms) viib ära teehooldaja. Maanteeameti infotelefon on 1510.

Vaata ka videot õnnetustest loomadega