19.11.15

Jahiseadust on muudetud

Loe alljärgnevat teavet:

http://www.envir.ee/et/uudised/seakatku-leviku-piiramiseks-vajalik-jahiseaduse-muudatus-sai-riigikogu-heakskiidu

Metssead ei tea seadusemuudatustest mitte tuhkagi...
Foto: Kalev Teäre rajakaamerast