28.11.15

28. nov oli hirvepullide ja metssigade päev. Uuesti jahime 5.detsembril

Laupäevahommikune hiilimisjaht läks küll tühja, ent ajud olid kõik viljakad. Esimese ajal kostus raadioeetris Jüri Mesila hääl: "Hirvepullid aju ees, aga keeravad number ühe juurest tagasi. Üks, kaks, kolm ... kuus, seitse ... kõik vanad suured pullid ... küll on uhke pilt!" Siis vahepeal paugud. Uuesti Jüri: "Kolm suurt trofeepulli, läksid number ühe juurest tagasi ..." Edasi Urmas Pildre hääl: "Lasime Martiniga sigu, lähen vaatan, vist sai üks pihta ... .... tulen tagasi, emis maas." Uued paugud. Veel üks seakari, see läks Aarne Mesila ja Taivo Villaku vahelt. Raadios seekord Taivo hääl: "Emis maas, vist ka üks põrsas, uurin järele."
Paugutamise tulemus: 2 emist küttis Martin Leedo ning emise ja põrsa Taivo Villak.

Järgmine aju andis välja 2 hirvepulli, kes ületasid kütiliini päris korraliku vaardiga. Paugu saatis teele Kristjan Teär, hirv jooksis naabermaadele, kuid näha olid veri ja luukillud, mis andsid märku, et uluk on viga saanud. Seejärel sai naabritega ühendust võetud ja neile olukorrast teada antud. Selgus, et Aste jahimehed olid meie lähedal ja nii tegid nad aju selles sektoris, kuhu meie haavatud hirvepull jooksis. Peagi saime teada, et Kristjani haavatud pull on naabritel kütitud ja meile anti teada, kust me oma uluki kätte saame. Aitäh, Aste jahimehed! Nagu jahimeestel kombeks, sai osutatud teene ära tasutud.

Ka kolmas aju ei jäänud tühjaks. Seal nähti kokku kolme hirvepulli, neist ühe küttis taas Taivo Villak. Kui hakkas juba vedama, siis hakkas!

Kordaläinud päev. Parafraseerides üht tuntud ekspoliitikut: "Pole paha!"
Foto: Toivo Vaik

Järgmine ühisjaht 5. detsembril. Hommikuse hiilimisjahi järel koguneme kell 9.30. Kes hiilima läheb, selle nimi peab olema esimehel nimekirjas. Hiilimisest kütime hirvepulli, hirvevasikat, metssiga, hunti ja põdravasikat. Edukat jahipäeva!