1.1.13

2013. AASTAL UUE HOOGA!

Head jahikaaslased! 

Seltsi juhatus soovib kõigile edukat uut aastat ja head jätkuvat läbisaamist Dianaga! Selleks, et jahijumalanna meid armastaks ja helde saagiga õnnistaks, peame lisaks kütiks olemisele olema head sõbrad ka emakese Looduse ja maaomanikega.

Et jahihooaeg veel kestab, kuulutab juhatus välja ÜHISJAHI 5. jaanuaril kogunemisega kell 9. Kütime hirvepulli, metssiga, rebast ja hunti.

Kestab teadusmaterjali kogumine, sh kogutakse rebaste päid marutaudi uuringute tarbeks. Kellel rebane saagiks langeb, sellel palume uluki pea eemaldada, tagada selle säilimine ja esimesel võimalusel viia ära Kalamajja Saarte Jahimeeste Seltsi. Vereproove sel aastal võtta pole vaja.

Veel on teada anda, et meie jahipiirkonna kasutusluba on Keskkonnaameti korraldusega 14.12.2012 nr HLS 1-15/482 pikendatud kuni 29.06.2023.

Kohtumiseni  laupäeva hommikul!


Meie seltsi hooaja hirverekord 195,36 punkti, mis on Reimo Prantsu käes,
vajab üle trumpamist! 
Foto: Kristjan Teär