12.1.13

Ühisjaht 19. jaanuaril

12. jaanuaril oli Diana ulukite poolel. Jahimeestele halastas siiski niipalju, et näitas tervet hirvepullide karja, ent pani käe ette võimalusele ühtki neist küttida. Mitmed ajajad juhtusid nägema ka karja pealikku, kelleks oli vägevate trofeesarvedega pull. Siit mõte - jätkata kuni hirvejahi võiduka lõpuni.

19. jaanuari ühisjahiks koguneme kell 9 Käbi maaüksusele. Kava endine - küttida hirvepulle, metssigu, hunte ja rebaseid.


Meenutus sügisesest ühisjahist: Gert arvab, et küti parim positsioon on seal, kus linnud lendavad üle ja ulukid jooksevad alt. Ka põdrakärbsed ja sääsed ei saa liiga teha, tiivad neid lihtsalt nii kõrgele ei kanna.
Foto: Neeme Õige