15.7.13

Metsaraie pole varsti enam anonüümne tegevus

Sarnaselt ehitusobjektidele tuleb varsti ka metsalangetusala juurde paigaldada infotahvel. Niiet jahimehed, kes leiavad aktiivses kasutuses raielangi, mille juures ei ole infot üleval ja asi tundub kahtlane, siis tuleks inspektoritele teada anda.

Soovitakse muuta metsaseadust. Harvendus- ja uuendusraie korral peab varsti raiekohas nähtavale kohale panema kogu raietööde teostamise ajaks teabe metsaomaniku, raietööde alustamise ja lõpetamise aja ning raietööde teostaja kohta, seisab valitsusele esitatud metsaseaduse muutmise eelnõus.

Tööde tegija ja ka omaniku kohta teabe avalikustamine raiutava metsatüki servas võimaldab vajadusel koheselt teada anda, kui midagi on valesti, aga annab ka infot selle kohta, kes parasjagu metsa teeb ja millal tööd peavad valmis olema.

Loe lisa: ilmajaam.ee