11.7.13

Nugis - ergas väikekiskja

Nugis on väike ja väle kiskja, keda kohtame suhteliselt harva. Talle läheb saagiks kõik, kes liigub ja häälitseb ning kellest ta jõud üle käib. On tähelepanelik ja oskab ohu korral kiiresti varjuda. Jahti nugisele peetakse tema kauni karusnahkse kasuka pärast, kuid jahiulukina ta meie kandis eriti levinud ei ole. 

 

Eesti Entüklopeedia kirjutab nugisest nii:

nugis (Martes), keskmise suurusega kohevakarvaliste kärplaste perekond; 6–8 liiki. Nugised asustavad Euraasias ja Põhja-Ameerikas suurt ala, mille põhjapiir langeb kokku metsa põhjapiiriga. Levinuim (Euroopa metsadest Lääne-Siberini) on perekonna põhiliik metsnugis (M. martes). Tema tüvepikkus on kuni 58 cm, koheva saba pikkus kuni 26 cm. Toitub pisinärilistest, lindudest, putukatest, marjadest, jänestest, talvel ka lumme peituvatest kanalistest. Metsnugis on väga liikuv, redu- ja pesa­paigad on tal puuõõnsused, oravapesad või urud. Jooksuaeg juuni lõpust augustini, pesakonnas on enamasti 3–4 poega.
Kivi- ehk kodunugis (M. foina) on Mandri-Euroopas tavaline, tema levila põhjapiir on Eestis. Kivinugis on eluviisilt ja välimuselt metsnugisega väga sarnane (vahet tehak­se rinnal oleva heleda laigu värvuse ja ulatuse põh­jal ning ka selle järgi, et tema päkad pole karvased ja et ta on kogult väheldasem). Kivinugis eelistab kultuurmaistut, elades kiviaedades, -kangrutes, asulates hoonetes, kohati on ta linnades tavaline ja loodusmaastikus haruldane.
Kõik nugised on väärtuslikud pikakarvalised karusloomad, eriti metsnugis, ameerika nugis (M. americana), ilka ehk kalanugis (M. pennanti) ja harsa. Kuulsaim karusloom on soobel. Nugiste puurispidamine ei ole olnud edukas.
Eestis on levinud metsnugis ja kivinugis. Kivinugis oli meil varem looduskaitse all, kuid praegu puudub selleks vajadus ning 2003. aastast võib teda küttida. Metsnugis on varasemast ajast jahiuluk. Arvatakse, et jahistatistikas võib kütitud isendite hulgas olla arvel ka kivinugiseid, kuna mõnikord ei ole osatud üht liiki teisest eristada. Nugiseid võib küttida ajavahemikus 1. novembrist 28. veebruarini. 2010. aastal kütiti 1520 metsnugist.

Hops! Hommikusöök on käeulatuses!

Kes siin piiksub?
Fotod: Kristjan Teär

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • A. Kirk. Eesti imetajad. Tallinn, 1990
  • D. MacDonald, P. Barrett. Euroopa imetajad. Tallinn, 2002
  • Jahiraamat. Koostaja T. Randveer. Tallinn, 32009

Välislingid

EE 6, 1992; VE, 2006; EME, 2009; muudetud 2012