11.9.13

Kerli Mägi uurimistöö Kärla jahipiirkonnast

Lugemist kõigile jahi- ja loodushuvilistele

Töö autor Kerli Mägi on eelmisest aastast, mil omandas kõik jahimehele vajalikud dokumendid, Kärla Jahimeeste Seltsi liige. Juba enam kui kümmekond aastat on ta käinud isa Tiit Mägiga jahil kaasas. Kerlile meeldib loodus, jahipidamine ja kõik, mis annab juurde sellealaseid teadmisi ja kogemusi.
Kerli toob oma isikuga jahimeeste maskuliinsesse seltskonda uusi tuuli. Loodame, et ta on selles osas oma sookaaslastele teenäitajaks.

Seda, et Kerli ühisjahilt puudub, juhtub üliharva
Tiit Mägi mobiilifoto

Uurimistöö haarab järgmisi teemasid: jahinduse ajalugu ja olemus; lühiülevaade Kärla Jahimeeste Seltsist; suurulukite loendamine ja küttimine Kärla jahipiirkonnas aastatel 2002-2012. Kevadel Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpetanud ja praegu Tallinna Tehnikaülikoolis äriinfotehnoloogiat tudeeriv neiu pälvis oma uurimistöö eest 1. järgu diplomi 97 punktiga 100 võimalikust. 

Väljavõtted: 
Peamise probleemina käsitletakse uurimistöös küttimise ning kliimatingimuste mõju populatsioonide arvukusele. Töö olulisemaks eesmärgiks on anda Kärla Jahimeeste Seltsile statistiline ülevaade 11 aasta vältel loendatud ja kütitud suurulukite arvukusest. Töö autor püstitas endale ülesande koostada tabelid ja graafikud ulukiliikide kaupa aastate lõikes ning neid analüüsida järelduste tegemiseks ja et saaks teha plaane suurulukite asurkonna paremaks haldamiseks.
Küttimisandmete kogumisel kasutas autor Kärla Jahimeeste Seltsi poolt Keskkonnaametile esitatud dokumente.