3.10.17

Ühisjaht 7.oktoobril

Kogunemine kell 9. Enne seda toimub hiilimis-varitsusjaht, milles võivad osaleda need jahimehed, kes on end esimehe juures eelnevalt nimekirja pannud. Reeglid samad, mis eelmistelgi kordadel.

1.oktoobri ajujaht tõi saagiks kolm ulukit, hirvepulli, hirvelehma ja põdralehma. Hirvelehmaga sai maha Arne Saagpakk ja põdralehmaga Reimo Prants. Hirvepulli küttis külalisjahimees ja seekordne juhtum on parim näide sellest, kuidas ei tohiks kütiliinile saata jahimeest, keda ei ole instrueeritud valiklaskmise reeglitest. Saagiks langes suure perspektiiviga noorpull, kes oleks pidanud metsas ringi jooksma veel oma 4-5 aastat.


Selle päeva saak

Päeva parim osa ehk kütitud uluki metsast väljatirimine

Olgu see pilt näitlik õppematerjal kõigile neile, kellel näpp valel hetkel sirge ei seisa. Saaremaa kohta isegi haruldane kõikide sarveharudega noorpull sai saagiks. Tehkem nüüd siit omad järeldused!!!
Fotod: Kristel Hani