2.11.17

Meile ju aastad ei loe ...

Siinkohal ei julge me ennustada, kas pealkirjas olev väide käib ka kõikide jahimeeste kohta, ent kindel on, et Kalev Teär on sedasorti mees küll. 31.oktoobri päevalõpul juhtus selline lugu, et 81 aasane jahimees sai hirveküttimisega maha.
Kalev on jahimehe kätt ja silma näidanud igal aastal, samas ei ole korda, mil ta ühisjahile või mõnele muule ühisüritusele tulemata jätaks.
Kolleegidelt selline soov, et pane edasi, Kalev!

Ajaks, mil sõbrad appi jõudsid, oli päevakene juba unne heita jõudnud.
Foto: Jürgen Tamm

Kalev omakorda tänab abi eest Jürgenit, Jaanust ja Toivot.